Bộ ảnh hiếm trẻ em trên đường phố Sài Gòn hơn 70 năm trước

Giai đoạn đầu thập niên 1950, ở Sài Gòn nói riêng và cả Việt Nam nói chung, đã trải qua hơn 10 năm chiến loạn liên miên. Từ năm 1940, thế chiến thứ 2 đã ảnh hưởng nặng nề tới tình hình ở Việt Nam, với sự xuất hiện của hàng loạt quân đội nước ngoài, từ Pháp, Nhật, Anh Quốc. Sau khi thế chiến 2 kết thúc, cả Việt Nam lại càng chìm sâu vào khói lửa trong chiến tranh Đông Dương, khi Pháp quay lại tái chiếm Việt Nam năm 1946.

Hoàn cảnh thời cuộc đó làm cho đời sống người dân khó khăn, và trẻ em thời đó bị ảnh hưởng rất lớn trong giai đoạn này, đặc biệt là trẻ em ở đô thị lớn như Sài Gòn, nơi phân hóa giàu nghèo ngày càng trầm trọng. Trẻ em còn nhỏ tuổi đã bắt đầu mưu sinh, hoặc theo cha mẹ, anh chị mưu sinh trên đường phố.

Sau đây là bộ ảnh trẻ em ở Sài Gòn 70 năm trước, thời kỳ năm 1952-1953.


chuyenxua.net biên soạn
Hình ảnh: image defense

Viết một bình luận